8 Tháng Tám 2019

TUYỂN DỤNG: Giám đốc kỹ thuật & Quản lý Nhà máy

Mô tả công việc

I/ Mục đích công việc
Quản lý toàn bộ xưởng sản xuất.
II/ Trách nhiệm:
1.Quản lý, điều hành hệ thống Sản xuất, chất lượng và kỹ thuật của nhà máy.
2.Nghiên cứu phát triển các qui trình sản xuất của nhà máy.
3.Chịu trách nhiệm đề xuất và quản lý ngân sách của nhà máy.
4.Đảm bảo tiến độ sản xuất theo kế hoạch đã được hoạch định.
5.Đảm bảo các thiết bị, máy móc được vận hành tốt.
6. Xây dựng và quản lý hệ thống kiểm soát chất lượng của nhà máy.
7.Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan mọi hoạt động của nhà máy.
8.Báo cáo đến Ban Giám đốc Công ty.
9.Hoạch định, tổ chức hoạt động sản xuất nhằm đạt mục tiêu về năng suất, sản lượng và chất lượng đã đề ra và tiết kiệm tối đa tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất
10.Tổ chức điều hành sản xuất theo kế hoạch, lệnh sản xuất đã được Lãnh đạo phê duyệt với quy mô về công suất nhà máy
11.Kiểm soát việc thực hiện quy trình, quy định, hướng dẫn… về thiết bị, máy móc, công nghệ sản xuất trong Công ty
12.Quản lý máy móc, thiết bị, nhà xưởng, vật kiến trúc thuộc dây chuyền sản xuất
13.Đào tạo – huấn luyện cho cán bộ quản lý, công nhân
14.Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
15.Tổ chức, điều phối theo dõi, giám sát việc sử dụng tối ưu nguồn nhân lực cho mục đích sản xuất đáp ứng yêu cầu kế hoạch.
16.Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu theo đúng định mức, theo dõi việc thống kê nguyên vật liệu, kiến nghị và thực hiện giải pháp giảm hao hụt nguyên liệu trong sản xuất.
17.Xây dựng quy trình chuẩn trong sản xuất, huấn luyện và đào tạo cho công nhân.
18.Giám sát việc tuân thủ nội quy, thủ tục và kỷ luật lao động, an toàn lao động, PCCC.
19.Xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan đến hoạt động sản xuất.
III/ Quyền hạn:
1.Có quyền phân công và giám sát công việc của tất cả các công nhân viên trực thuộc bộ phận sản xuất.
2.Có quyền đề xuất khen thưởng và kỷ luật đối với công nhân viên trực thuộc bộ phận sản xuất.
3.Có quyền sắp xếp và điều phối các loại máy móc và thiết bị sản xuất của xưởng phù hợp với yêu cầu sản xuất.
4.Điều hành các họat động hàng ngày của xưởng theo mục tiêu và kế họach sản xuất chung của công ty.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:
– Tốt nghiệp Đại Học trở lên.
– Vi tính văn phòng : sử dụng thành thạo.
– Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.
2. Kỹ năng:
– Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
– Kỹ năng lập kế hoạch.
– Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp.
– Kỹ năng giao tiếp tốt.
3. Kinh nghiệm:
– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác trong phòng Kế Hoạch.
– Có kinh nghiệm trong ngành đồ GỖ – nội thất
4. Phẩm chất cá nhân:
– Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
– Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.
– Sáng tạo trong công việc.

Quyền lợi được hưởng

– Competitive salary and bonus
– Professional and active working environment
– Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws